Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Aktualności


(2022-05-12)

Z okazji Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej proszę przyjąć serdeczne podziękowania oraz życzenia wszelkiej pomyślności zawodowej i osobistej.
Zawód, który Państwo wybrali, jest zawodem pięknym, trudnym i odpowiedzialnym wymagającym odwagi , pogody ducha i umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu.
Wasza serdeczność i uśmiech pomagają ludziom cierpiącym. Tylko oni wiedzą, jak bardzo ważny jest Wasz wielki trud.
Wszystkim pielęgniarkom, położnym, pielęgniarzom składam najserdeczniejsze podziękowania za pełną poświęcenia misję.


Prezes Zarządu
Mariusz Paszko(2022-05-10)

Reforma szpitalnictwa – nowy projekt i raport z uwagami


Opublikowano zmieniony projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności lecznictwa oraz 649-stronicowy raport z konsultacji publicznych, w którym zawarto 1762 uwagi oraz odpowiedzi na nie z uzasadnieniem, dlaczego zaakceptowano ją lub odrzucono. Streszczamy dokumenty i je udostępniamy.

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2022-05-09)

Przedłużony nabór do Modułu II w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - „opaski be


Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, iż został przedłużony termin składania formularzy zgłoszeniowych do Modułu II w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 do dnia 31 maja br.

Więcej informacji na stronie - www.mcpr.zamosc.pl(2022-04-28)

Jak powinien nazywać się projekt ustawy o reformie szpitalnictwa


– Unormowania zawarte w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa powinny raczej nosić tytuł: „O restrukturyzacji podmiotów szpitalnych finansowanej ze środków Agencji Rozwoju Szpitali i szczególnym trybie ograniczenia uprawnień osób zarządzających podmiotami szpitalnymi” – pisze w „Menedżerze Zdrowia” Jakub Kraszewski.

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2022-04-28)

Personel pomocniczy walczy o swoje prawa. "Pracownik pracownikowi stał się wilkiem"


Sejmowe Komisja Zdrowia oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na wspólnym posiedzeniu pochyliły się nad sytuacją niemedycznych pracowników ochrony zdrowia. Związki zawodowe zauważają: bez personelu pomocniczego szpitale nie będą w stanie funkcjonować.

Więcej informacji na stronie - www.rynekzdrowia.pl(2022-04-15)

(2022-03-23)

Czy nowa ustawa o szpitalnictwie uzdrowi system?


Związek Powiatów Polskich publikuje analizę Bernadety Skóbel i Katarzyny Sekuły pod tytułem „Czy planowana ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa uzdrowi system ochrony zdrowia w Polsce?”. Autorki – na podstawie danych ze sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych i z OECD – starają się odpowiedzieć na tytułowe pytanie.

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2022-03-17)

Projekt destabilizacji szpitalnictwa


– Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa w obecnej postaci nie ma na celu polepszenia sytuacji szpitali, ale wręcz może spowodować destabilizację i tak bardzo już osłabionego systemu ochrony zdrowia – ocenia prof. Irena Lipowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w szczegółowej analizie przygotowanej z zespołem ekspertów z Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2022-03-14)

– Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy uciekających do Polski przed wojną jest dla nas jednym z priorytetów. Nie ucierpi jednak na tym żaden polski pacjent – mówi prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”.

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2022-03-08)

W dniu Święta Kobiet, życzymy naszym Paniom
dużo zdrowia, radości i uśmiechu.
Pomyślności osobistej i zawodowej, szczęścia rodzinnego,
zadowolenia w życiu osobistym.
 


życzy
Prezes Zarządu
Mariusz Paszko(2022-02-28)

OGŁOSZENIE
ZAMOJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO
z dnia 28 lutego 2022r.


W związku z planowaną kasacją dokumentacji medycznej pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w 2000 r.
( hospitalizowanych w oddziałach szpitala) informujemy, że istnieje możliwość odbioru oryginału dokumentacji z tego okresu w terminie do 31 marca 2022 r.

Wniosek o wydanie oryginału historii choroby należy składać w Sekretariacie Szpitala (budynek przychodni przy ul.Kilińskiego 4, II p. pok.201), lub bezpośrednio do Działu Nadzoru i Kontroli Wewnętrznej- Ruchu Chorych w godz. 8.00 - 15.00, w dni robocze.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.(84) 677-50-19 lub (84) 677-50-18


Wniosek o wydanie oryginału historii choroby kliknij tutaj.(2022-02-23)

W których szpitalach może się pojawić komisarz – lista


Publikujemy ministerialną symulację kategoryzującą 574 placówki zgodnie z projektem ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Gdyby przepisy zaczęły obowiązywać, to 157 szpitali w kategorii C zostałoby objętych "miękką restrukturyzacją", a do 30 w kategorii D skierowano by komisarzy.

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2022-02-23)

Pismo PFSz w sprawie programu inwestycyjnego dla szpitali


– Należy inwestować w oddziały opieki podostrej, których celem jest przywracanie sprawności seniorom po ostrej hospitalizacji – zwraca uwagę Polska Federacja Szpitali w dokumencie oceniającym projekt uchwały o  Programie inwestycyjnym modernizacji podmiotów leczniczych .

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2022-02-01)

Negatywnie o projekcie ustawy szpitalnej – stanowisko PFSz


Polska Federacja Szpitali przesyłała do Ministerstwa Zdrowia uwagi – w ramach konsultacji społecznych – na temat projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. – Ze względu na znaczną rozbieżność między celami ustawy a propozycjami ocena ogólna jest, niestety, negatywna – podkreślił w nich prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2022-01-27)

Konferencja Priorytety w Ochronie Zdrowia 2022 – sformułowano cele na ten rok


Już w tytule sesja inauguracyjna postanowiła wiele pomieścić. Eksperci omawiali temat "Wyzwania zdrowotne i makroekonomiczne dla systemu ochrony zdrowia. Oczekiwania pacjentów, środowiska medycznego, przemysłu i możliwości państwa". Moderatorami byli: Janusz Michalak, prezes wydawnictwa Termedia, i Jarosław J. Fedorowski, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego i Rady Programowej "Menedżera Zdrowia".

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2022-01-10)

Szefów szpitali już przetestowano


Badania przeprowadzone przez Polską Federację Szpitali potwierdziły, że dyrektorzy mają wysokie, odpowiednie do zarządzania placówkami, kompetencje. Nie trzeba ich egzaminować, zrobiła to pandemia i nie tylko – mówi Jarosław J. Fedorowski, prezes PFSz, oceniając zapowiedź wprowadzenia wymogu egzaminu państwowego dla menedżerów, zapisaną w projekcie ustawy o szpitalnictwie.

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2022-01-10)

Projekt ustawy – ważne zmiany w szpitalnictwie


Do konsultacji skierowano projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Zapisano w nim podział placówek na cztery kategorie – od A do D – zależnie od kondycji finansowej, zmiany zasad udzielania świadczeń i kwalifikacji do sieci szpitali. Udostępniamy i streszczamy 152-stronicowy dokument.

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2021-12-31)

Jarosław Fedorowski o egzaminowaniu szefów szpitali. "Nie podoba mi się przekaz ministra zdrowia"


W trudnych czasach pandemii dyrektorzy polskich szpitali zdali praktyczny egzamin z zarządzania. Dodatkowe weryfikowanie ich kompetencji w formie zapowiadanego przez ministra zdrowia egzaminu państwowego, nie jest dobrym pomysłem - uważa Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Więcej informacji na stronie - www.rynekzdrowia.pl(2021-12-23)

(2021-12-21)

Jak poprawić szpitalnictwo? Wzmocnić role samorządów wojewódzkich


Centralistyczne rozwiązania w szpitalnictwie się nie sprawdzają. Widzimy to po tzw. sieci szpitali. Potrzeba więc może, jak w Danii, reformy administracyjnej. Wzmocnijmy znacznie role samorządów wojewódzkich, przekazując im szpitale wraz z finansami na ich utrzymanie – przyznaje Marek Balicki, dołączając tym samym do "menedżerowej" dyskusji o liczbie szpitali i zbyt częstym leczeniu w takich placówkach.

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2021-11-26)

Uwolnić szpitale


– Musimy obciążyć dodatkowymi obowiązkami pracowników POZ albo AOS bądź zwiększyć liczbę świadczeń w hospitalizacjach jednodniowych – mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski "Menedżerowi Zdrowia", podkreślając, że "system jest zbyt skoncentrowany na sektorze szpitalnym".

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2021-11-24)

Certyfikat "Szpital bez bólu"


W dniu 22 listopada 2021r. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o .o na posiedzeniu Komisji Certyfikacyjnej Polskiego Towarzystwo Badania Bólu w Krakowie uzyskał potwierdzenie, że spełnia wymagane kryteria leczenia bólu pooperacyjnego i przewlekłego i tym samym otrzymał certyfikat "Szpital bez bólu" na kolejne 3 lata.

Realizacja standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego według kryteriów opracowanych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu rozpoczęła się w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym Sp. z o.o. w 2015 roku.

W 2018 roku , zgodnie z nowelizacją ustawy o prawach pacjenta, standardy leczenia bólu związanego z chorobą podstawową zostały wprowadzone również do oddziałów zachowawczych a ich właściwa realizacja została po raz drugi potwierdzona certyfikatem "Szpital bez Bólu"

Kolejny Certyfikat, przyznany po raz trzeci przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu potwierdza, że szpital przestrzega wprowadzonych standardów, wierząc że przekłada się to na podniesienie satysfakcji pacjenta z całego procesu leczenia.

Informujemy równie że każdy pacjent leczony w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym ma możliwość dokonania oceny jakości opieki również tej dotyczącej uśmierzania bólu, biorąc udział w badaniu ankietowym realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Ankieta jest dostępna poprzez:

 • stronę internetową: https://www.cmj.org.pl/ankiety/zsn lub
 • link do adresu dostępny na stronie internetowej szpitala lub
 • za pomocą telefonu komórkowego po zeskanowaniu kodu QR na stronie internetowej szpitala(2021-11-04)

Akredytacja, autoryzacja i reforma szpitalnictwa. Czym zakończy się ta rewolucja?


Akredytacja, autoryzacja, jakość opieki zdrowotnej i planowana reforma szpitalnictwa były tematem sesji pod tytułem „Szpitale w Polsce – cz. I. Czym zakończy się kolejna rewolucja?” podczas XVII Forum Rynku Zdrowia.

Więcej informacji na stronie - www.rynekzdrowia.pl(2021-10-12)

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń!

Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, znajomych, pracę... Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, dając nam duże powody do niepokoju. Statystyki zakażeń bezwzględnie obnażają nasze słabości. Nie pozwólmy, aby postrzegano nas jako społeczność, która nie ma zaufania do nauki:
 • nie stosuje się do obowiązujących zaleceń!,
 • nie zachowuje zasad higienicznych i sanitarnych!,
 • lekceważy obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych!,
 • nie zachowuje dystansu społecznego!,
 • a przede wszystkim, nie stosuje szczepień ochronnych!
Na tle kraju województwo lubelskie jest jednym z najsłabiej zaszczepionych przeciw COVID-19 regionem w Polsce. I równocześnie na czele statystyk zakażeń.

Nagminnie rośnie liczba placówek, w których uczniowie częściowo lub w całości przechodzą na naukę zdalną, rośnie liczba kwarantann, a rodzice muszą w tym czasie zapewnić dzieciom opiekę i pozostać w domu. Z powodu ognisk w zakładach pracy pracodawcy zmagają się z różnymi problemami. Podmioty medyczne, w których zdarzają się zakażenia nie mogą bezpiecznie udzielać pomocy pacjentom, a zakażenia w obrębie ognisk domowych paraliżują życie rodzinne, często przekreślając zaplanowane atrakcje i destabilizując codzienne plany... Za to, co się dzieje wokół, odpowiada każdy z nas, w każdej chwili, gdy wykazujemy odpowiedzialność i w każdej chwili, gdy lekkomyślność bierze przewagę nad rozsądkiem. Często za tą lekkomyślność wysoką ceną muszą zapłacić inni, nasi bliscy, lub osoby których nie znamy.

RAZEM MOŻEMY TO ZMIENIĆ!

Razem możemy sprawić, aby nasze województwo, miejsce, w którym żyjemy było wolne od ograniczeń, wolne od zapełnionych szpitali, dzieci przebywających w domach na nauce zdalnej, zamkniętych zakładów pracy, odwołanych wydarzeń kulturalnych...

Dlatego apeluję, do każdego z osobna o odpowiedzialność i o zaufanie nauce: zaszczepienie się przeciw COVID - 19 i przestrzeganie obowiązujących zaleceń. Szczepienia w wielu krajach zminimalizowały liczbę zgonów i hospitalizacji. W znacznej mierze szczepienia ograniczyły ryzyko transmisji wirusa i rozwoju choroby COVID - 19, równocześnie osłabiając jej przebieg i negatywne skutki.

W sposób szczególny zwracam się do:
 • Rodziców – nie posyłajcie dzieci z infekcjami do żłobka/przedszkola/szkoły,
 • Rektorów uczelni i szkół wyższych, dyrektorów i nauczycieli o szybką reakcję na pojawiające się symptomy infekcji u studentów, podopiecznych jak i kadry pedagogicznej. W przypadku objawów chorobowych należy pozostać w domu i skonsultować się z lekarzem,
 • Seniorów o unikanie skupisk, ludzi. bezpieczne zachowania,
 • Uczniów, młodzieży i studentów o odpowiedzialne zachowanie w każdych okolicznościach i bezpieczne postępowanie w warunkach pandemii oparte o zdobycze nauki,
 • Organizatorów spotkań i imprez masowych o przestrzeganie wymagań p/pandemicznych.
Z tego względu apeluję o:
 • pozostanie w domu gdy pojawiają się objawy infekcji dróg oddechowych!
 • zakrywanie nosa i ust, szczególnie we wspólnie uczęszczanych przestrzeniach zamkniętych, tj. galeriach handlowych, sklepach, kościołach, a także podczas imprez masowych, spotkań okolicznościowych,
 • higieniczne zachowania pracownika w każdym zakładzie pracy i instytucji,
 • szczególną troskę w przestrzeganiu zasad DDM przez organizatorów i uczestników imprez masowych, kierownictwo podmiotów medycznych, aby pacjenci i personel medyczny mogli czuć się bezpiecznie.
 • rozwagę i odpowiedzialności osób szczepionych. Pomimo wysokiej skuteczności szczepionek zdarzają się zakażenia osób zaszczepionych. Celem szczepienia jest przede wszystkim ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, których nie da się przewidzieć.
Bądźmy rozsądni, korzystajmy z informacji ze sprawdzonych źródeł. Słuchajmy autorytetów medycznych. Nie ulegajmy manipulacji środowisk, których celem jest dezinformacja.

Tylko solidarnie, ufając sobie nawzajem z dbałością o najwyższe dobro - ZDROWIE KAŻDEGO Z NAS możemy poczuć się bezpieczni, uniknąć ograniczeń i wielu innych problemów powodowanych przez pandemię i poprawić wizerunek naszego regionu.

Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk(2021-08-18)

Ustawa o jakości. Likwidacja CMJ i przejęcie akredytacji szpitali przez NFZ


Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przestanie działać z końcem 2022 r. Planowana likwidacja CMJ i przejęcie akredytacji oraz autoryzacji szpitali przez NFZ ma swoich przeciwników i zwolenników.

Więcej informacji na stronie - www.rynekzdrowia.pl(2021-08-11)

7 proc. PKB na zdrowie w 2027 roku. Sejmowa komisja przyjęła projekt ustawy


Osiągnięcie 7 proc. PKB na zdrowie w 2027 roku oraz fakultatywne pokrywanie strat szpitali przez organy prowadzące. Te między innymi rozwiązania przewiduje projekt ustawy, do którego przekonywał posłów sejmowej komisji zdrowia wiceminister Sławomir Gadomski.

Więcej informacji na stronie - www.rynekzdrowia.pl(2021-08-05)

ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY ZAMOJSKIEGO SZPITALA NIEPUBLICZNEGO Sp. z o.o.
wyróżniony w rankingu przyjaznych szpitali onkologicznych w Polsce


Fundacja Alivia zbiera opinie o placówkach onkologicznych w całej Polsce, prowadzi ogólnodostępny portal Onkomapa.pl (https://www.onkomapa.pl), na którym pacjenci i ich rodziny mogą wyrazić opinię na temat szpitali i pracujących w nich lekarzy i pielęgniarek. Elementy podlegające ocenie to organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych, sposób leczenia, opieka personelu medycznego, przestrzeganie prawa pacjenta oraz komfort pobytu pacjenta. Ocena jest mierzona w skali od 1 do 5.

Oddział Hematologiczny uzyskał drugą lokatę w rankingu przyjaznych szpitali onkologicznych w Polsce, otrzymując ocenę 4,6/5. Pacjenci w swoich opiniach bardzo dobrze oceniali sposób leczenia oraz opiekę personelu medycznego.

Na pierwszym miejscu uplasował się Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymując ocenę 4,7/5. Na trzecim miejscu pacjenci wskazali Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, który uzyskał ocenę 4,5/5.

Otrzymane, po raz kolejny wyróżnienie jest zasługą personelu medycznego, który swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem.

Kolejnym sukcesem całego szpitala jest otrzymanie po raz trzeci, Certyfikatu Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, potwierdzającego spełnienie standardów akredytacyjnych w zakresie leczenia szpitalnego, który uwierzytelnia dbałość o jakość świadczeń udzielanych przez Zamojski Szpital Niepubliczny.
(2021-07-09)

NFZ wyda 105,4 mld zł w 2022 r. Plan finansowy z pozytywną opinią sejmowej Komisji Zdrowia


Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała w czwartek plan finansowy NFZ na rok 2022, w którym przychody i koszty zamykają się kwotą 112 mld zł.

Więcej informacji na stronie - www.rynekzdrowia.pl(2021-07-09)

Sławomir Gadomski o Agencji Rozwoju Szpitali


Członkowie sejmowej Komisji Zdrowia ponownie rozmawiali o przygotowywanej przez resort reformie szpitali. Posłowie chcieli się dowiedzieć, na jakim etapie są prace – wyjaśnił im to wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, przedstawiając szczegóły dotyczące ARS.

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl(2021-07-08)

Bogaty i biedny – o rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce


– To wielkie wyzwanie dla Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, aby równo traktować podmioty prywatne i publiczne oraz pozwolić na wdrożenie preferencji dla tych pierwszych, które zdecydują się na koordynację kluczowych obszarów ochrony zdrowia. Wyzwanie i konieczność – pisze Rafał Janiszewski w "Menedżerze Zdrowia".

Więcej informacji na stronie - www.termedia.pl


Archiwum
2020: 1..30 / 31..39
2019: 1..30 /
2018: 1..30 / 31..43
2017: 1..30 / 31..60 / 61..64
2016: 1..30 / 31..60 / 61..67

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Projekty Unijne
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Biuletyn Informacji Publicznej
Nasi darczyńcy
Obowiązek informacyjny
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
E-portal
Działania antykorupcyjne
System Zarządzania Jakością