Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Konwent szpitali

Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 5 lutego 2019


Organizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Karol Tarkowski i Andrzej Kowalik.
Tematem obrad Konwentu były bieżące problemy związane z funkcjonowaniem „sieci szpitali” oraz finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Dyrektorzy LOW NFZ przedstawili informacje dotyczące planu finansowania i realizacji świadczeń zdrowotnych w województwie lubelskim. W trakcie dyskusji dyrektorzy szpitali rozmawiali o bieżących problemach związanych z funkcjonowaniem swoich jednostek, m.in. o skutkach finansowych podwyżek płac wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publiczny oraz niektórych innych ustaw. Dyrektorzy zwrócili uwagę na narastające problemy kadrowe, dotyczące zarówno lekarzy jak i pielęgniarek, co często, zwłaszcza w małych szpitalach powiatowych, związane jest z brakiem środków na zatrudnienie i zapewnienie wynagrodzenia na oczekiwanym poziomie. Podkreślono, że ustawa podwyżkowa uwzględniająca tylko niektóre grupy zawodowe jest bardzo krzywdząca, powoduje duże dysproporcje wynagrodzeń i jest przyczyną konfliktów w zakładach pracy. Ponadto przekazywane przez MZ „znaczone pieniądze” nie gwarantują pełnego pokrycia podwyżek, co powoduje zadłużanie się jednostek. Zdaniem Konwentu zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie wartości świadczeń medycznych.
Miłym akcentem spotkania Konwentu były podziękowania złożone Dyrektorowi Piotrowi Matejowi za zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w związku z rezygnacją ze stanowiska Dyrektora SP ZOZ w Krasnymstawie.


Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 23 czerwca 2017 roku


Organizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny był Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Karol Tarkowski i Andrzej Kowalik.
Głównym tematem spotkania była dyskusja dotycząca aktualnej sytuacji związanej z wejściem w życie ustawy „o sieci szpitali” i rozporządzeń dotyczących profili i sposobu obliczania ryczałtu oraz ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Dyrektorzy LOW NFZ przekazali informacje na temat kontraktowania świadczeń zdrowotnych w bieżącym okresie.
Na kolejne spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny zaprasza SPZOZ w Hrubieszowie.Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 3 lutego 2017 roku


Organizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny był Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski i Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Karol Tarkowski i Andrzej Kowalik.
Obrady poświęcone były głównie projektom zmian w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie tzw. "sieci szpitali". Zebrani wymienili swoje uwagi oraz dyskutowali o zagrożeniach dla swoich jednostek w obliczu zapowiadanych zmian legislacyjnych. Jednym z tematów były również możliwości pozyskania funduszy unijnych dla sektora ochrony zdrowia oraz cele i korzyści związane z projektem IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia). Organizatorem kolejnego spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny będzie SP ZOZ w Krasnymstawie.


Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 7 lipca 2016 roku


Organizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny był Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego oraz Starosta Powiatu Zamojskiego. Głównym tematem spotkania były mapy potrzeb zdrowotnych oraz nowa ustawa o działalności leczniczej.


Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 12 lutego 2016 r.


Organizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny było Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie. Spotkanie było poświęcone aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz omówieniu bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem szpitali zrzeszonych w Konwencie.


Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny 13 listopada 2015 roku


Organizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny był Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych Krzysztof Tuczapski, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Andrzej Kowalik, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Andrzej Olborski, Starosta Powiatu Tomaszowskiego Jan Kowalczyk oraz Wicestarosta Jerzy Wereszczak.
Tematyka spotkania:
1. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zmiany od 1 stycznia 2016 r.
2. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na rok 2016. Realizacja kontraktów w roku 2015.
3. Realizacja rozporządzeń dotyczących podwyżek dla pielęgniarek i położnych – dyskusja, wypracowanie stanowiska.
4. Sprawy bieżące.

Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 6 lutego 2015 r.


Gospodarzem spotkania był Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. W obradach uczestniczyli członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Prezydent Miasta Zamość Andrzej Wnuk, Z-ca Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Tuczapski, p.o. Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Kowalik. Omawiane tematy:
1. Nowe zasady udzielania świadczeń medycznych w związku z realizacją „Pakietu onkologicznego”.
2. Zmiany w budżecie LOW NFZ na rok 2015 oraz zasady działalności kontrolnej NFZ.
3. Nowe perspektywy w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na zadania związane z ochroną zdrowia.
4. Prezentacja firmy Impel „Outsourcing usług w obszarze działalności zakładów opieki zdrowotnej”.

Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 21 marca 2014 r.


Organizatorem spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny był Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. W obradach udział wzięli członkowie Konwentu i zaproszeni goście Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Tomasz Pękalski oraz Dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Tuczapski i Andrzej Kowalik.
Główna tematyka spotkania dotyczyła sytuacji finansowej Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2015 i lata następne oraz polityki regionalnej ochrony zdrowia województwa lubelskiego.

Spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 23 lipca 2013 r.


Spotkanie odbyło się w siedzibie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka z o.o. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Tuczapski oraz Zastępca Dyrektora LOW NFZ ds. Ekonomiczno-Finansowych Andrzej Kowalik.
Omawiane tematy to:
1. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych na rok 2014.
2.Dyskusja nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Opracowanie harmonogramu posiedzeń Konwentu Szpitali Zamojszczyzny.
4. Bezpieczeństwo informacji jako istotny element funkcjonowania szpitali – Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.
5. Sprawy bieżące.

Nowym Przewodniczącym Konwentu Szpitali Zamojszczyzny został Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka z o.o. Mariusz Paszko

w załączniku protokół z posiedzenia
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 19 października 2012 roku.

Protokół ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 19 października 2012 r.tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 24 lutego 2012 roku.

Protokół ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 24 lutego 2012 r.tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 18 listopada 2011 roku.

Protokół ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 18 listopada 2011 r.tutaj

Galeria kliknij tutajSprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 29 września 2011 roku.


Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj


Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 27 maja 2011 roku.


Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutajSprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 14 kwietnia 2011 r.


Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj


W dniu 4 marca 2011 roku odbyło się spotkanie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny, podczas którego Przewodniczący Krzysztof Tuczapski złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Konwent w głosowaniu jawnym jednomyślnie powierzył stanowisko Przewodniczącego Dyrektorowi SPZOZ w Janowie Lubelskim Panu Zbigniewowi Widomskiemu. Funkcję zastępcy Przewodniczącego będzie nadal pełnił Dyrektor Andrzej Mielcarek.


Galeria kliknij tutaj

Protokół ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 04 marca 2011 r. tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 21 stcznia
2011 r.Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj


Pismo Konwentu do Dyrektora LOW NFZ


Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 24 listopada
2010 r.Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj


Pismo Konwentu do Dyrektora LOW NFZ


Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 18 października
2010 r.Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 24 września
2010 r.Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Stanowisko Konwentu Szpitali Zamojszczyzny


Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 23 sierpnia
2010 r.Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Wniosek Konwentu Szpitali Zamojszczyzny


Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 11 czerwca
2010 r.Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Wniosek Konwentu Szpitali Zamojszczyzny


Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 30 marca
2010 r.Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Stanowisko Konwentu Szpitali Zamojszczyzny


Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 29 grudnia
2009 r.Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 27 listopada
2009 r.Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj


Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 13 listopada
2009 r.Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj


Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 14 października
2009 r.Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj


Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 26sierpnia
2009 r.Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 10 lipca 2009 r.

Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutajList do Pani Minister Ewy Kopacz.

Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutajList do Pana Jacka Paszkiewicza Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutajList do Pana Józefa Kuropatwy Starosty Hrubieszowskiego.

Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 5 czerwca
2009 r.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Galeria kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 17 kwietnia
2009 r.Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Galeria kliknij tutaj
Pismo do Ewy Kopacz Minister Zdrowia.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Wystąpienie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny do Krzysztofa Grabczuka Marszałka Województwa Lubelskiego.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 12 marca
2009 r.Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 12 lutego
2009 r.Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Sprawozdanie z konferencji informacyjno-szkoleniowej


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 15 grudnia
2008 r.Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 26 listopada 2008 r.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutajDyrektorzy szpitali zrzeszonych w Konwencie
Szpitali Zamojszczyzny składają serdeczne gratulacje

Dyrekcji oraz całemu zespołowi Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu


z okazji zajęcia III miejsca w Rankingu Szpitali Dziennika
„Rzeczpospolitej”.
Życzymy Państwu dalszych sukcesów oraz wytrwałości w realizacji
zamierzonych celów.

Przewodniczący
Konwentu Szpitali Zamojszczyzny
lek. med. Krzysztof Tuczapski

Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 24 października 2008 roku.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 26 września 2008 r.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj

Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 15 lipca 2008 r.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj


Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 26 czerwca 2008 r.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj


Relacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w Kawęczynku.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 1 lutego 2008 r.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 7 grudnia 2007 r.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj


List gratulacyjny Konwentu Szpitali Zamojszczyzny dla Pana dyrektora Andrzeja Mielcarka.


Z uwagi na ilość tekstu, list gratulacyjny znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj
Relacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 5 pażdziernika 2007 r.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj
Pismo do Ministra Religii
Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutajList do Prezydenta RP
Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutajList do Marszałka Senatu RP
Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutajRelacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 29 czerwca 2007 r. Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutaj
Pismo konwentu Szpitali Zamojszczyzny do Ministra Zdrowia. Z uwagi na ilość tekstu, pismo znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąć kliknij tutajRelacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 25 maja 2007 r.

Spotkanie odbyło się w Domu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Trzęsinach. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Sławomir Zawiślak – Poseł RP, Andrzej Olborski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Iwonna Stopczyńska – Zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Barbara-Bańczak Mysiak – Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego, Andrzej Kowalik – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Piotr Szafrański – Dyrektor Delegatury Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zamościu.

Gospodarzem spotkania był Edward Polak – Dyrektor SP Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy, który otworzył obrady oraz powitał zebranych. Dalszą część spotkania prowadził Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski według jednogłośnie przyjętego porządku obrad:

1. Sprawozdanie z bieżących prac Sejmowej Komisji Zdrowia
2. Priorytety działań Komisji Trójstronnej Rządu RP
3. Aktualne informacje dotyczące nowelizacji ustawy o zoz oraz ustawy o sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych
4. Telemedycyna – informatyzacja szpitali – najnowsze doniesienia
5. Sytuacja kadrowa szpitali Konwentu na tle sytuacji ogólnopolskiej, możliwość zatrudniania lekarzy obcokrajowców
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Konwentu Szpitali Zamojszczyzny z dotychczasowej działalności Konwentu
7. Sprawy bieżące

Sprawozdanie z posiedzenia plenarnego Sejmowej Komisji Zdrowia poświęconego zmianie planu finansowego NFZ w 2007r. przedstawił Przewodniczący Konwentu Krzysztof Tuczapski, który brał udział w pracach Komisji z ramienia Konfederacji Pracodawców Polskich. Rozpoczęła się dyskusja na temat projektu zmian planu finansowego NFZ, który zakłada przeznaczenie dodatkowych środków finansowych pozyskanych przez NFZ na wzrost świadczeń zdrowotnych. Członkowie Konwentu, nie zgadzając się z propozycją Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który chciał nadwyżkę finansową NFZ w kwocie ok. 1 mld zł przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń lekarzy, podjęli wniosek o wystosowanie do Ministra Zdrowia protestu. Zdaniem dyrektorów szpitali dodatkowe przychody NFZ powinny być przeznaczone na zapłatę świadczeń ponadlimitowych oraz zwiększenie wartości punktowej niedoszacowanych procedur medycznych.

Realizując porządek posiedzenia Przewodniczący Konwentu przedstawił bieżące informacje dotyczące działań Trójstronnej Komisji do spraw społeczno-gospodarczych, nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o sieci szpitali. Poinformował, iż w projekcie ustawy o krajowej sieci szpitali zostały uwzględnione uwagi Konwentu Szpitali Zamojszczyzny dotyczące kryteriów kwalifikacji zawodowych członków Rady ds. sieci o zapis dotyczący „posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego” lub „5-letni okres pracy w ochronie zdrowia” oraz uwzględniono zmianę składu osobowego regionalnej i krajowej Rady o reprezentanta sektora niepublicznego ochrony zdrowia.

Temat „Telemedycyna – informatyzacja szpitali” zaprezentował Dyrektor SPZOZ Krasnystaw Piotr Matej. Zapoznał zebranych z projektem Telemedycyny Lubelskiej obejmującym cztery dokumenty tematyczne oraz jeden dokument opisujący źródła finansowania.

Następnie omówiono aktualną sytuację kadrową szpitali Konwentu, wymieniono informacje i uwagi dotyczące przebiegu akcji strajkowej oraz dokonano przeglądu notatek prasowych związanych z bieżącą sytuacją w ochronie zdrowia. Podjęto wniosek o przygotowaniu na następne spotkanie Konwentu informacji dotyczącej aktualnych wynagrodzeń oraz stanu zatrudnienia z uwzględnieniem braków kadrowych zgodnie z obowiązującymi normami zatrudnienia w roku 2008. W związku z rozpoczęciem prac zespołu ds. „Euro 2012” Konwent postanowił wystąpić do Wojewody Lubelskiego z propozycją powołania w skład zespołu reprezentanta ochrony zdrowia w celu monitorowania prac zespołu w zakresie przygotowania jednostek służby zdrowia.

Dalsza część obrad dotyczyła podsumowania dotychczasowej działalności Konwentu Szpitali Zamojszczyzny. Po przedłożeniu sprawozdania Przewodniczącego Konwentu wszyscy obecni na spotkaniu pozytywnie ocenili pracę Konwentu. Jednomyślnie stwierdzono, iż inicjatywa powołania Konwentu była słuszna, a wspólne rozwiązywanie problemów służby zdrowia na terenie Zamojszczyzny przyniosło oczekiwane efekty.

Wicemarszałek Andrzej Olborski wystąpił z inicjatywą rozszerzenia Konwentu na teren całej Lubelszczyzny, jednocześnie deklarując pomoc organizacyjną. Poseł RP Sławomir Zawiślak poparł inicjatywę Wicemarszałka, kierując słowa uznania dla dotychczasowych działań Konwentu zadeklarował pomoc w sprawach legislacyjnych dotyczących służby zdrowia. Zebrani również pozytywnie ocenili pracę Przewodniczącego Konwentu, podkreślając jego zaangażowanie oraz duży wkład pracy. Jednogłośnie podjęto decyzję o przedłużeniu kadencji przewodniczącego oraz jego zastępcy na kolejne dwa lata.

Ustalono, iż następne robocze spotkanie Konwentu odbędzie się pod koniec czerwca br. Gospodarzem spotkania będzie Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o.

Galeria ze spotkania

Dnia 9 maja 2007 r. odbyła się uroczystość oddania do uzytku sprzętu medycznego zakupionego w ramach ZPORR dla SP ZOZ w Szczebrzeszynie - członka Konwentu Szpitali Zamojszczyzny.
W załączeniu list gratulacyjny Przewodniczącego Konwentu Szpitali Zamojszczyzny lek. med. Krzysztofa Tuczapskiego.


Z uwagi na ilość tekstu, list gratulacyjny znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj

Relacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 13 kwietnia 2007 r.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj
Relacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 9 lutego 2007 r.


Z uwagi na ilość tekstu, sprawozdanie znajduje się w załączniku. Aby go ściągnąc kliknij tutaj


Informacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 21 grudnia 2006 r. w Tomaszowie Lubelskim

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny oraz zaproszeni goście: Pan Andrzej Olborski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wraz z doradcą Panem Andrzejem Jarzębowskim, Pani Barbara Bańczak-Mysiak – Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Tomaszowskiego.
Obrady otworzył gospodarz spotkania Andrzej Kaczor – Dyrektor SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim.

Dalszą część obrad prowadził Przewodniczący Konwentu Pan Krzysztof Tuczapski według jednogłośnie przyjętego porządku spotkania:

1. Wystąpienie do Ministra Zdrowia dotyczące zmian zapisów ustawy z dnia 22 lipca br.
2. Realizacja ustawy z dnia 22 lipca br.
3. Zapoznanie się z listą lekarzy, którzy w 2006r. starali się o rezydenturę, a nie otrzymali jej.
4. Informacja dotycząca rzeczywistych kosztów funkcjonowania SOR lub całodobowych izb przyjęć.
5. Omówienie propozycji tematów na spotkanie z Wojewodą oraz Marszałkiem Województwa Lubelskiego.
6. Bieżące informacje z przebiegu prac Międzyresortowego Zespołu ds. opracowania zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia.
7. Propozycje funkcjonowania dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.
8. Zapoznanie z propozycją Ministra Zdrowia w zakresie nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz tworzeniu sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych.
9. Przebieg kontraktowania świadczeń medycznych na rok 2007.
10. Sprawy bieżące.

Podczas spotkania omówiono realizację ustawy z dnia 22 lipca 2006r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią pisma skierowanego do Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji w/w ustawy. Poinformował również, iż podczas spotkania z Wiceministrem Zdrowia Bolesławem Piechą uzyskał informację, iż nowelizacji ustawy nie będzie za wyjątkiem lekarzy zatrudnionych w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Wiodącym tematem obrad była dyskusja dotycząca kształtowania polityki szkoleń specjalizacyjnych w województwie lubelskim oraz warunków, jakie powinny spełniać szpitale ubiegające się o akredytację oddziałów.

Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego Pani Barbara Bańczak-Mysiak przedstawiła relacje ze spotkania Wojewody z konsultantami wojewódzkimi oraz szczegółowo omówiła liczbę przyznanych i wykorzystanych miejsc specjalizacyjnych i rezydentur na terenie województwa lubelskiego w sesji wiosennej i jesiennej 2006r. Z informacji Pani Pełnomocnik wynika, iż pozostaje pula miejsc niewykorzystanych, dlatego też członkowie Konwentu podjęli następujące wnioski:

1. Przedstawić listę lekarzy, którzy chcą rozpocząć specjalizację w roku 2007 lub będą starali się o rezydenturę ze wskazaniem dziedziny medycyny oraz ośrodka, w którym lekarz chce realizować szkolenie specjalizacyjne.
2. Sporządzić informację dotyczącą wolnych miejsc specjalizacyjnych w szpitalach Konwentu.
Powyższe informacje należy przesłać na adres Konwentu do dnia 31 stycznia 2007 roku.

W dalszej części spotkania zebrani zapoznali się z rzeczywistymi kosztami funkcjonowania SOR-ów oraz całodobowych izb przyjęć szpitali Konwentu. Pełnomocnik Wojewody zapewniła, iż wykazane koszty zostaną przeanalizowane przez Wojewodę w sposób rzetelny i obiektywny oraz uwzględnione w planie budżetowym, jak również zostaną przedstawione do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ celem uwzględnienia rzeczywistych kosztów ich funkcjonowania przy kontraktowaniu świadczeń.

Przystępując do kolejnego punktu obrad podjęto wniosek o przesunięcie terminu opracowania propozycji tematów na spotkanie z Wojewodą oraz Marszałkiem Województwa Lubelskiego, które należy przesłać na adres Konwentu do dnia 15 stycznia 2007r.

Następnie Przewodniczący Konwentu przedstawił bieżące informacje z przebiegu prac Międzyresortowego Zespołu ds. opracowania zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia. Zapoznał również zebranych z propozycjami kierunków zmian w zakresie funkcjonowania dobrowolnych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.

Dalsza część obrad dotyczyła dyskusji na temat propozycji Ministra Zdrowia w zakresie nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz utworzenia sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych. Przewodniczący Konwentu zapoznał zebranych z kryteriami, na podstawie których będzie tworzona skala punktowa decydująca o wejściu szpitala do sieci. Główne kryteria to wskaźnik łóżek, certyfikat jakości lub akredytacja oraz płynność finansowa.

Pełnomocnik Wojewody poprosiła członków Konwentu o przedstawienie do dnia 10 stycznia 2007r. uwag oraz sugestii dotyczących tworzenia sieci szpitali, które zostaną uwzględnione i przekazane przez Wojewodę do Ministerstwa Zdrowia.

Członkowie Konwentu jednogłośnie przyjęli koncepcję utworzenia w jednym ze szpitali Konwentu specjalistycznego centrum rentgenodiagnostyki wyposażonego w rezonans magnetyczny. Zobowiązano się do podjęcia działań zmierzających do szybkiego utworzenia centrum i uzyskania akceptacji Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz władz województwa lubelskiego dla planowanego przedsięwzięcia. Utworzenie specjalistycznego centrum rentgenodiagnostyki ułatwi dostęp do specjalistycznych badań mieszkańcom naszego regionu, odciążając tym samym szpitale lubelskie. Stacjonarny rezonans magnetyczny zapewni najlepszą, najpełniejszą i najbezpieczniejszą formę diagnostyki radiologicznej, pozwalającą na profesjonalną diagnostykę warunkującą rozpoczęcie prawidłowego procesu leczniczego.

Na zakończenie uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne.
Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 9 luty 2007 r. godzina 12oo w Krasnobrodzie.

Galeria zdjęcia tutaj.
Relacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 24 listopada 2006 r. Janów Lubelski


W spotkaniu uczestniczyli członkowie Konwentu oraz zaproszeni goście: Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Marek Wójtowicz, Zastępca Dyrektor ds. Ekonomicznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Andrzej Kowalik, Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego Pani Barbara Bańczak-Mysiak oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Janowskiego.

Obrady prowadził Przewodniczący Konwentu Pan Krzysztof Tuczapski.

Podczas spotkania po raz kolejny szukano rozwiązań mających na celu pozyskanie lekarzy specjalistów. Wielokrotnie podejmowane przez Konwent próby dotarcia do instytucji i osób mających wpływ na kształtowanie polityki szkoleń specjalizacyjnych nie przyniosły jak dotychczas oczekiwanych efektów.

Poproszono o zajęcie stanowisko w tej sprawie przedstawiciela Urzędu Wojewódzkiego Panią Barbarę Bańczak-Mysiak.
Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego powiedziała, że dla Urzędu Wojewódzkiego temat niedoboru lekarzy specjalistów nie jest nowym tematem, na bieżąco monitorowana jest sprawa braków kadrowych, w województwie lubelskim jest 500 wolnych etatów dla lekarzy specjalistów. Podkreśliła, iż nie tylko od konsultanta zależy decyzja ilu będzie specjalistów, decyduje Minister oraz wysokość środków finansowych. Co roku oddawana jest pula miejsc specjalizacyjnych, ponieważ nie ma chętnych lekarzy. Podkreśliła, iż dużą rolę odgrywa również dyrektor szpitala, który powinien starać się o akredytowanie swoich oddziałów. Zdaniem Pani Pełnomocnik utworzenie odpowiedniej bazy jest szansą na pozyskanie lekarzy specjalistów. Zaapelowała do dyrektorów o składanie wniosków o akredytację oddziałów. Na pytanie dlaczego niektórzy konsultanci blokują dostęp do specjalizacji lekarzom szpitali powiatowych, Pani Barbara Bańczak-Mysiak powiedziała, iż uwagi na ten temat należy składać do Urzędu Wojewódzkiego ze sprecyzowaniem konkretnej dziedziny medycyny.

Ponieważ brak specjalistycznej kadry medycznej jest problemem naglącym, który w niedługim czasie może doprowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń medycznych pacjentów regionu Zamojszczyzny, członkowie Konwentu dostrzegli potrzebę zorganizowania spotkania z Wojewodą oraz Marszałkiem Województwa Lubelskiego. Ustalono, iż na kolejne spotkanie Konwentu dyrektorzy szpitali przygotują propozycje tematów spotkania ze sprecyzowaniem rozwiązań i oczekiwań.

W dalszej części spotkania dyskutowano na temat realizacji ustawy z dnia 22 lipca br. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Zwrócono szczególną uwagę na różną interpretację zapisów w/w ustawy, jak też nierówne traktowanie pracowników zatrudnionych po 30 czerwca 2006r. Na wniosek Pana Marka Wójtowicza, Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Przewodniczący Konwentu wystąpi z wnioskiem do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do zmiany zapisów w/w ustawy w przedmiocie nierównego traktowania pracowników.

Dyrektorzy szpitali omówili wzrost wynagrodzeń pracowników w swoich jednostkach oraz wymienili uwagi na temat sposobu naliczania podwyżek. Dyrektor SPZZOZ w Hrubieszowie wyjaśnił, iż w przedstawionej przez niego informacji wykazana jest wysokość wynagrodzenia zasadniczego wraz z dodatkiem motywacyjnym. W związku z tym postawiono wniosek, aby do dnia 10 grudnia przesłać na adres Konwentu poprawione informacje, w których należy podać wynagrodzenie zasadnicze plus kwota podwyżki. Przewodniczący Konwentu podziękował Dyrektorowi NFZ za sprawne przeprowadzenie akcji podwyżkowej oraz terminowe przekazanie środków finansowych.

Podczas dyskusji na temat nowego rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej Pani Pełnomocnik Wojewody ds. Ratownictwa Medycznego, zwróciła uwagę, iż w rozporządzeniu nie zostały ujęte szpitalne oddziały ratownictwa, rozporządzenie dotyczące SOR jest uzupełnieniem tego rozporządzenia. Poinformowała również, iż zakłady opieki zdrowotnej mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych z realizacją w/w rozporządzenia, gdyż są na to odrębne środki unijne. Zaznaczyła, że wnioski wynikające z rozporządzenia będą wysoko punktowane.
Pani Pełnomocnik poprosiła o przesłanie na adres Urzędu Wojewódzkiego danych dotyczących rzeczywistych kosztów funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratownictwa lub całodobowych izb przyjęć z podziałem na poszczególne pozycje kosztów.

Realizując porządek spotkania Przewodniczący Konwentu przekazał zebranym materiały z przebiegu prac Międzyresortowego Zespołu ds. opracowania zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia. Poprosił o składanie na adres siedziby Konwentu ewentualnych uwag oraz sugestii, które będzie mógł przedstawić na forum ogólnopolskim.

Przystępując do kolejnego punktu obrad Przewodniczący Konwentu podziękował Dyrektorom NFZ za sprawne przygotowanie kontraktów na rok 2007. W trakcie wymiany uwag na temat przebiegu kontraktowania świadczeń medycznych zwrócono szczególną uwagę na skomplikowany system komputerowy udostępniony przez NFZ do sporządzenia ofert. Tegoroczne postępowanie konkursowe oparte na elektronicznej ocenie ofert wywołało duże niezadowolenie wśród wielu świadczeniodawców. Przyjęte przez NFZ kryteria oceny ofert niejednokrotnie nie miały odniesienia do uwarunkowań danej jednostki, co przy zastosowanym elektronicznym systemie oceny spowodowało pominięcie wyjaśnień i dokumentów dodatkowych dołączonych do ofert, a mających istotny wpływ na ocenę złożonej oferty. Dyrektor NFZ Marek Wójtowicz przyznał, że uwagi są słuszne, zapewnił, iż postara się o uproszczenie procedur kontraktowania.
Termin następnego spotkania ustalono na dzień 20 grudnia br. w Tomaszowie Lubelskim.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Konwentu Szpitali Zamojszczyzny. Aby je obejrzeć kliknij tutaj.
Relacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 26 września 2006 r.


Członkowie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny spotkali się w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym „Sosna” w Biłgoraju. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy wszystkich szpitali zrzeszonych w Konwencie oraz zaproszeni goście: Zastępca Dyrektor ds. Ekonomicznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Kowalik, Dyrektor Delegatury Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zamościu Piotr Szafrański oraz przedstawiciele władz samorządowych Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.
Spotkanie prowadził Przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny Krzysztof Tuczapski według jednogłośnie przyjętego porządku obrad:

 1. Przedstawienie jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje i staże kierunkowe na terenie województwa lubelskiego w poszczególnych specjalnościach medycznych – wpisanych na listę Ministra Zdrowia
 2. Informacja dotycząca wysokości wynagrodzeń pracowników medycznych zatrudnionych w szpitalach zrzeszonych w Konwencie Szpitali Zamojszczyzny
 3. Sprawozdanie z posiedzenia międzyresortowego zespołu ds. opracowania zasad zatrudniania i wynagradzania w ochronie zdrowia
 4. Tworzenie sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych
 5. Zasady kontraktowania świadczeń medycznych w roku 2007
 6. Sprawy bieżące

W związku z nadal istniejącym problemem niedoboru specjalistycznej kadry lekarskiej oraz brakiem zainteresowania tą sytuacją ze strony konsultantów wojewódzkich, członkowie Konwentu podjęli decyzję o konieczności skierowania pisma do Wojewody Lubelskiego z prośbą o wsparcie starań mających na celu pozyskanie kadry medycznej.
W dalszej części spotkania dyskutowano na temat wysokości wynagrodzeń oraz zasad naliczania i wypłaty podwyżek według ustawy z dnia 22 lipca br.
Przewodniczący Konwentu jako członek Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowywania Zasad Zatrudniania i Wynagradzania w Ochronie Zdrowia z ramienia Konfederacji Pracodawców Polskich Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorządowych przedstawił aktualne informacje z posiedzenia zespołu, które odbyło się 5 września br.
Dalsza część spotkania dotyczyła zasad kontraktowania świadczeń medycznych w roku 2007. Informacje na ten temat przedstawił Pan Andrzej Kowalik Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Konkurs ofert zostanie ogłoszony 2 października, termin składania ofert 23 październik 2006r. Plan zakupu świadczeń medyczny został przygotowany w rozbiciu na poszczególne rejony województwa. Kontrakty zostaną podpisane na okres trzech lat z określeniem wartości finansowej na jeden rok.
Kolejne spotkanie Konwentu odbędzie się w listopadzie br. w Janowie Lubelskim.
Relacja ze spotkania Konwentu Szpitali Zamojszczyzny w dniu 20 czerwca 2006 r.


Spotkanie odbyło się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Klemensowie. W spotkaniu udział wzięli członkowie Konwentu Szpitali Zamojszczyzny oraz zaproszeni goście: Pan Henryk Matej – Starosta Zamojski oraz Pan Piotr Szafrański – Dyrektor Delegatury Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zamościu.

Głównym tematem posiedzenia był problem niedoboru specjalistycznej kadry medycznej, który dotyczy wszystkich zakładów opieki zdrowotnej zrzeszonych w Konwencie Szpitali Zamojszczyzny. Członkowie Konwentu zaniepokojeni tą sytuacją podjęli decyzję o konieczności poszukiwania wsparcia i pomocy w rozwiązaniu problemu poprzez dotarcie do instytucji i osób mających wpływ na kształtowanie polityki szkoleń specjalizacyjnych.
Postawiono wniosek aby wystąpić z prośbą do Konsultantów Wojewódzkich o podjęcie działań w kierunku zwiększania liczby miejsc szkoleniowych, w tym rezydentur w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa lubelskiego. Zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych oraz rezydentur pozwoli na zachowanie ciągłości udzielanych świadczeń i wyrównanie istniejących braków kadrowych.
Następne spotkanie Konwentu przewidziane jest na miesiąc wrzesień br. w siedzibie SPZZOZ w Biłgoraju.
Sprawozdanie ze spotkania Konwentu w dniu 9 maja 2006 r. w Krasnymstawie


Dnia 9 maja 2006 r. w Krasnymstawie odbyło się spotkanie członków Konwentu Szpitali Zamojszczyzny. W spotkaniu udział wzięli członkowie Konwentu oraz goście zaproszeni: Pani Elżbieta Fałdyga – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Pan Witold Tkaczyk – Dyrektor Delegatury Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zamościu, Pan Marcin Zamoyski - Prezydent Miasta Zamość, Pan Andrzej Kmicic – Wicestarosta Powiatu Krasnostawskiego. Uczestniczył także Pan Zbigniew Widomski – Dyrektor Szpitala w Janowie Lubelskim, który zadeklarował chęć przystąpienia do Konwentu Szpitali Zamojszczyzny.

W trakcie spotkania dyrektorzy analizowali strukturę zatrudnienia w swoich jednostkach. Z przedstawionej analizy wynika, iż w każdym ze szpitali występuje problem niedoboru lekarzy specjalistów, obserwuje się ciągły odpływ kadr medycznych, co powoduje, iż struktura zatrudnienia stale ulega zmianie, brak jest również uregulowań prawnych dotyczących norm zatrudnienia lekarzy w poszczególnych oddziałach.

W związku z powyższym postawiono następujące wnioski:

 1. Podjąć działania w kierunku określenia norm zatrudnienia lekarzy.
 2. Dyrektorzy szpitali prześlą na adres Konwentu zapotrzebowanie na lekarzy specjalistów. Przewodniczący wystosuje pismo do Konsultantów Wojewódzkich z prośbą o umożliwienie lekarzom dostępu do uzyskania kwalifikacji w danej dziedzinie.
 3. Informacja dotycząca kadr medycznych w danym szpitalu, sporządzana będzie na koniec każdego miesiąca i przesyłana na adres Konwentu. Po opracowaniu zestawienia zbiorczego Dyrektorzy otrzymają aktualną informację o strukturze zatrudnienia w każdym ze szpitali.

W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Fałdyga. Powiedziała, iż problem dotyczący zabezpieczenia kadr medycznych jest problemem kluczowym dla funkcjonowania i struktury szpitala. Wobec braku specjalistów niezbędną i realną rzeczą jest kwestia przemieszczania kadry medycznej pomiędzy szpitalami. Istotnym głosem byłoby wystąpienie do Ministra Zdrowia o skrócenie okresu specjalizacji w niektórych dziedzinach medycyny. Podkreśliła, że przy zawieraniu kontraktów na rok 2007, wymogi kadrowe stawiane przez NFZ oraz treść materiałów szczegółowych będą na takim samym poziomie jak w roku 2006. Zaznaczyła, iż przyszłością dla szpitali jest określenie struktury usług medycznych. Tworząc plan zakupu świadczeń medycznych, szpital musi stworzyć model, jakie świadczenia będzie realizował i na jakim poziomie.

Kolejnym tematem były aktualne informacje dotyczące propozycji podwyżek dla lekarzy oraz realizacji rządowego programu utworzenia sieci szpitali finansowanych ze środków publicznych.

W trakcie spotkania członkowie Konwentu wybrali i zatwierdzili logo Konwentu Szpitali Zamojszczyzny.


Dnia 10 marca 2006 roku w Sali Consulatus Urzędu Miasta w Zamościu odbyło się spotkanie Dyrektorów Szpitali, mające na celu utworzenie Konwentu SzpitaliZamojszczyzny. Honorowy patronat oraz przewodnictwo w spotkaniu objął Prezydent Miasta Zamość Marcin Zamoyski.

Uczestniczyli w nim również Starostowie powiatów jako przedstawiciele organów założycielskich szpitali oraz zaproszeni goście:
- V-ce Marszałek Województwa Lubelskiego Stanisław Gogacz
- Z-ca Dyrektora Lubelskiego OW NFZ Andrzej Kowalik
- Z-ca Prezydenta Miasta Zamość Iwonna Stopczyńska
- Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Wojciech Matwiejczuk
- Przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Elżbieta Kramarczuk

W trakcie wielowątkowej, rzeczowo przebiegającej dyskusji, jednogłośnie zaaprobowano założenia i cele oraz podpisano porozumienie, które utworzyło z dniem 10 marca 2006 r. Konwent Szpitali Zamojszczyzny, do którego przystąpili Dyrektorzy następujących szpitali regionu: Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka z o.o., SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, SPZOZ w Hrubieszowie, SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, SPZOZ w Biłgoraju, SPZOZ w Szczebrzeszynie, SPZOZ w Krasnystawie oraz SP Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

Przewodniczącym Konwentu, na roczną kadencję, został wybrany Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Spółka z o.o. lek. med. Krzysztof Tuczapski, a zastępcą Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu lek. med. Andrzej Mielcarek. Siedzibą Konwentu na okres pierwszej kadencji jest Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o., ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość.

Celem Konwentu jest:

 1. Udział w wypracowywaniu wspólnej polityki zdrowotnej w zakresie spójności świadczeń medycznych na terenie Zamojszczyzny.
 2. Promocja własnych usług medycznych.
 3. Eliminowanie „białych plam” w opiece zdrowotnej poprzez tworzenie nowych zakresów świadczeń medycznych zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia Oddział w Lublinie.
 4. Utworzenie bazy informacyjnej o wolnych stanowiskach pracy kadry medycznej.
 5. Realizacja zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia kontraktów w danej dziedzinie, co pozwoli rozliczyć w całości kontrakt z NFZ i zapewni pełny dostęp do świadczeń dla pacjentów.
 6. Promowanie Szpitali i całego regionu Zamojszczyzny na forum wojewódzkim i ogólnopolskim.
 7. Stworzenie wspólnego, silnego lobby na rzecz powstawania i rozwoju nowych usług medycznych.


Konwent będzie szeroko i merytorycznie współpracował z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zarządem Województwa Lubelskiego nad realizacją planów zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców naszego regionu oraz poszerzaniem i zwiększaniem dostępności do specjalistycznych usług medycznych. Liczymy też na rzeczową współpracę z mediami.

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Obowiązek informacyjny
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekty Unijne
Projekty współfinansowane
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
Dobry posiłek
Działania antykorupcyjne
E-portal
System Zarządzania Jakością