Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast
Oddziały : Hematologiczny
Ordynator:
lek. Renata Kasza

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog


Z-ca Ordynatora:
lek. Iwona Studzińska
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog

Lekarze:
lek. Katarzyna Huszcza
specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z zakresu hematologii

lek. Marek Brzostowski
lekarz (w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych)

lek. Julia Sialila


mgr Beata Rusinek
koordynator procesu leczenia onkologicznego

Psycholodzy:
mgr Maksymilian Pańczyk
specjalista psycholog kliniczny, psychoonkolog

Justyna Momot
fizjoterapeuta


Pielęgniarka oddziałowa
Małgorzata Janda
specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Oddział Hematologiczny dysponuje 34 łóżkami oraz 7 miejscami dziennymi.
W ramach oddziału funkcjonuje trzyłóżkowa sala Intensywnej Opieki Medycznej wyposażona w wielofunkcyjne kardiomonitory umożliwiające ciągłe monitorowanie wszystkich parametrów życiowych oraz nowoczesne respiratory o szerokim wachlarzu możliwości wspomagania oddechu; Oddział posiada też 4 izolatki z własnym węzłem sanitarnym (6 miejsc izolacyjnych).

Oddział realizuje następujące świadczenia medyczne:
 • Diagnostyka i leczenie nieprawidłowości krwi, np. niedokrwistości, nadkrwistości, małopłytkowości, nadpłytkowości, leukocytozy, leukopenii
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń krzepnięcia krwi
 • Diagnostyka powiększonych węzłów chłonnych i śledziony
 • Diagnostyka i leczenie ostrych białaczek
 • Diagnostyka i leczenie przewlekłych mieloproliferacji (m.in. przewlekłej białaczki szpikowej, czerwienicy prawdziwej, nadpłytkowości samoistnej i samoistnego zwłóknienia szpiku)
 • Diagnostyka i leczenie chłoniaków złośliwych (ziarnicy złośliwej i chłoniaków nieziarniczych), w tym chłoniaków przebiegających w formie białaczkowej (np. przewlekła białaczka limfocytowa, białaczka włochatokomórkowa)
 • Diagnostyka i leczenie chorób immunoproliferacyjnych (np. szpiczak plazmocytowy, białaczka plazmocytowa)

  W ramach postępowania wymienionego wyżej w oddziale wykonywane są między innymi następujące procedury medyczne:
 • Aspiracyjna biopsja szpiku z następczą oceną cytologiczną, z możliwością barwień specyficznych
 • Aspiracyjna biopsja szpiku i/lub pobranie krwi obwodowej z następczą oceną immunofenotypową w cytometrze przepływowym
 • Trepanobiopsja szpiku z następczą oceną histopatologiczną i immunofenotypową
 • Biopsja węzła chłonnego z następczą oceną histopatologiczną i immunofenotypową
 • Biopsja skóry, tkanki podskórnej, innych miejsc nietypowych z następczą oceną histopatologiczną i immunofenotypową, innymi badaniami specyficznymi
 • Aspiracyjna biopsja szpiku i/lub pobranie krwi obwodowej z następczym badaniem molekularnym i/lub FISH (ukierunkowanych na kilkadziesiąt różnych zaburzeń molekularnych/genetycznych)
 • Aspiracyjna biopsja szpiku z następczym badaniem kariotypu
 • Chemioterapia w warunkach pobytu w oddziale lub pobycie 1-dniowym - doustna, dożylna we wstrzyknięciach i wlewach (w tym wielogodzinnych, z dozowaniem przez pompy strzykawkowe i objętościowe), dokanałowa (do kanału kręgowego)
 • Zakładanie stałych portów naczyniowych dla wielomiesięcznych chemioterapii
 • Immunoterapia (tu: leczenie przeciwciałami monoklonalnymi)
 • Aferezy terapeutyczne (erytroferezy, leukoferezy, tromboferezy, plazmaferezy) wykonywane za pomocą własnego separatora komórkowego
 • Przetaczanie składników krwi, często specjalistycznie dobieranych i opracowywanych
 • Badania obrazowe – ekg, badania ultrasonograficzne w tym echokardiograficzne (własny sprzęt oddziałowy), tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy (na terenie szpitala)
 • Badania radiologiczne i badania analityczne

  Oddział jest realizatorem następujących programów lekowych i terapeutycznych NFZ:
 • Program leczenia przewlekłej białaczki szpikowej
 • Program leczenia chłoniaków złośliwych
 • Program leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (PH+)
 • Program leczenia opornych postaci szpiczaka plazmocytowego
 • Program ziarniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego


  Pacjenci oddziału mają zapewniony dostęp do badań diagnostyki obrazowej, ultrasonografii, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w pracowniach zlokalizowanych na terenie szpitala oraz do badań diagnostycznych i procedur medycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno – leczniczym, które są realizowane w innych podmiotach leczniczych na podstawie zawartych umów. Oddział współpracuje miedzy innymi z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie.

  Oddział hematologii uczestniczy w procesie szkolenia lekarzy –dysponuje 4 miejscami akredytacyjnym do prowadzenia specjalizacji z hematologii, 2 miejscami do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz prowadzi staże kierunkowe z hematologii dla lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny.

  Oddział uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych, co umożliwia pacjentom dostęp do najnowocześniejszych terapii.
  Komfort pobytu zapewniają nowoczesne łóżka elektryczne, a bezpieczeństwo zwiększa cyfrowy system przyzywowy.
  Podczas pobytu w oddziale pacjenci mogą korzystać z telewizji HD z dostępem do programów platformy NC+, z oddziałowej biblioteki oraz z bezprzewodowego dostępu do internetu.

  Procedury medyczne realizowane w Oddziale Hematologii: do pobrania

  Przydatne linki:
  - Strona Narodowego Centrum Krwi - składanie zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne: przejdź na stronę
  - Instrukcja korzystania z serwisu Narodowego Centrum Krwi: do pobrania
  - strona Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa: przejdź na stronę
   

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Obowiązek informacyjny
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Projekty Unijne
  Projekty współfinansowane
  Konferencje
  Oferty pracy
  Ankieta dla pacjentów
  IX Regionalna Konferencja PFSz - Zamość 2024
  Dobry posiłek
  Działania antykorupcyjne
  E-portal
  System Zarządzania Jakością