Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast

Informacje dla PacjentówRegulamin odwiedzin
Każdy ma prawo do kontaktu z bliskimi, ale także do zachowania w tajemnicy informacji o jego stanie zdrowia i zapewnienia warunków intymności podczas badań lekarskich lub wykonywania czynności pielęgnacyjnych.
Osoba chora potrzebuje również spokoju.


Mając na uwadze dobro pacjenta i jakość realizowanej opieki prosimy o dostosowanie się do niżej wymienionych zasad:
1. Odwiedziny pacjentów odbywają się każdego dnia, zalecamy, aby realizować je do godziny 2200.
2. Na czas wizyty lekarskiej lub wykonywania zabiegów, osoby odwiedzające powinny opuścić pokój pacjenta. Wyjątek stanowi pobyt pacjenta na sali jednoosobowej i jego zgoda na obecność innych osób .
3. W czasie wykonywania czynności pielęgnacyjnych, może uczestniczyć osoba bliska dla pacjenta, jeżeli jej pomoc jest niezbędna lub pacjent wyrazi taką wolę.
4. Informacje o stanie zdrowia udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta w gabinecie lekarskim.
5. Informacji o problemach pielęgnacyjnych i opiekuńczych udziela pielęgniarka oddziałowa lub pielęgniarka dyżurna.
6. W sprawach indywidualnych decyzje podejmuje ordynator oddziału.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

mgr Anna Gieleta
przyjmuje pacjentów szpitala i ich opiekunów
w budynku Przychodni przy ul. Kilińskiego,
pokój nr 226 II piętro,

Można również kontaktować się telefonicznie.
tel. (084) 677 50 15


Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie i drogąelektroniczną.
Adres e-mail: agieleta@szpital.com.pl.

 

Poczta szpitalna:

Aktualności
Konwent szpitali
Informacje o spółce
Historia
Oddziały / Działy
Ogłoszenia / Konkursy
Cennik usług
Zamówienia publiczne
Mapka szpitala
Projekty Unijne
Kontakt / Spis telefonów
Informacje dla Pacjentów
Biuletyn Informacji Publicznej
Nasi darczyńcy
Obowiązek informacyjny
Konferencje
Oferty pracy
Ankieta dla pacjentów
E-portal
Działania antykorupcyjne
System Zarządzania Jakością