Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
 
  mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast

Informacje dla PacjentówZasady sprawowania opieki nad pacjentem
Pacjent w naszym Szpitalu ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego z osobami z zewnątrz, jak również prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej przez osoby bliskie pacjentowi. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem zwiększa poczucie bezpieczeństwa pacjenta, ułatwia adaptację w środowisku szpitala, a także zachowuje rodzinne więzi emocjonalne. Ma to szczególne znaczenie dla pacjentów po operacjach i w stanach ciężkich, przewlekle chorych, dzieci. Dlatego zachęcamy do współpracy z personelem medycznym w sprawowaniu opieki nad swoim bliskim chorym w miarę swoich możliwości, potrzeb i warunków.

Dla zachowania bezpieczeństwa pacjentów prosimy o zapoznanie się z zakresem opieki jaką może świadczyć rodzina/bliscy chorego.

1.Opieka na rzecz chorego jest świadczona dobrowolnie, nie ma charakteru przymusu.

2.Czynności związane z opieką świadczoną przez osoby bliskie nie mogą zakłócać rytmu pracy personelu medycznego i mogą być ograniczone ze względów epidemiologicznych.

3.Osoba bliska/rodzina może sprawować opiekę nad swoim bliskim chorym po poinformowaniu lekarza/pielęgniarki/położnej co do zakresu, czasu i miejsca wykonywania tej opieki oraz uzyskaniu akceptacji na jej wykonywanie.

Przez opiekę pielęgnacyjną nad Pacjentem w oddziałach rozumiemy:

 • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych: czytanie na głos książek/ gazet, dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,
 • zapewnienie troski, bliskości i poczucia bezpieczeństwa dzieciom,
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: wymiana pieluch, wkładek, pieluchomajtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel, korzystanie z prysznica, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry,
 • zmiana bielizny pościelowej i osobistej ,słanie łóżka,
 • pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów ( z wyjątkiem pacjentów nieprzytomnych i mających problemy z połykaniem),
 • pomoc w chodzeniu, staniu, wchodzeniu po schodach, wstawaniu z łóżka, siadaniu, pochylaniu się, zmianie pozycji ciała(odwracanie na boki, oklepywanie), wożenie na wózku inwalidzkim,
 • uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem.

  4.W oddziałach zabiegowych (Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Jednego Dnia dla Dzieci i Ginekologii), przed i po zabiegu operacyjnym zakres opieki przez rodzinę/ bliskich jest taki jak w powyższych punktach, natomiast w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym wszystkie czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne wykonują pielęgniarki/położne.

  5.W oddziałach dziecięcych (Oddział Pediatryczny, Chirurgii Jednego Dnia dla Dzieci ) personel medyczny oddziału musi być każdorazowo informowany o włączaniu się osób bliskich do opieki nad dzieckiem. Pielęgniarka na bieżąco obserwuje wszystkie osoby przychodzące do oddziału oraz przebieg odwiedzin.

  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

  mgr Anna Gieleta
  przyjmuje pacjentów szpitala i ich opiekunów
  w budynku Przychodni przy ul. Kilińskiego,
  pokój nr 226 II piętro,

  Można również kontaktować się telefonicznie.
  tel. (084) 677 50 15


  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, ustnie i drogąelektroniczną.
  Adres e-mail: agieleta@szpital.com.pl.

 •  

  Poczta szpitalna:

  Aktualności
  Konwent szpitali
  Informacje o spółce
  Historia
  Oddziały / Działy
  Ogłoszenia / Konkursy
  Cennik usług
  Zamówienia publiczne
  Mapka szpitala
  Projekty Unijne
  Kontakt / Spis telefonów
  Informacje dla Pacjentów
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Nasi darczyńcy
  Obowiązek informacyjny
  Konferencje
  Oferty pracy
  Ankieta dla pacjentów
  E-portal
  Działania antykorupcyjne
  System Zarządzania Jakością